Aanvraag speciaal verlof

Behalve bij ziekte is het niet toegestaan van school te verzuimen. Extra verlof voor vakanties is dus niet geoorloofd. Er is slechts één uitzondering, namelijk als één van beide ouders geen van de schoolvakanties weg kan. Er moet dan een werkgeversverklaring worden overlegd.

Leer meer over de regels rondom speciaal verlof op de website van de Rijksoverheid.

Verlof kunt u online aanvragen met onderstaand formulier. Het verzoek dient uiterlijk 4 weken van tevoren te zijn ingediend. Binnen 14 dagen krijgt u van de directie reactie op uw verzoek.

Verlofaanvraag

3 + 8 =