Openbaar onderwijs

Onze school, de Prins Willem Alexander school, is een open school waar iedereen welkom is.

Voor een goede definitie van Openbaar Onderwijs verwijzen wij u naar de website van het Expertisecentrum voor openbaar onderwijs: