Scholengroep Holland

Openbare basisschool Prins Willem Alexander is één van de dertien scholen die vallen onder het bestuur en toezicht van Scholengroep Holland.

Wie is Scholengroep Holland

In het Groene Hart van Zuid-Holland werken dertien scholen voor primair openbaar onderwijs aan de ontwikkeling van onze leerlingen en van ons eigen personeel. Deze scholen verschillen in veel opzichten van elkaar: in onderwijsaanbod, in gebouw, in leerlingen(-populatie) en in personeel. Deze scholen hebben ook veel overeenkomsten: het zijn openbare scholen en het zijn scholen waar het beste uit leerlingen wordt gehaald.

We willen onze leerlingen naast kennis ook de vaardigheden bijbrengen waardoor ze als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan een steeds complexer wordende maatschappij.
Dat betekent dat we leerlingen leren respect te hebben voor en vertrouwen te hebben in elkaar en voor de diversiteit die zo kenmerkend is voor het openbare onderwijs.

Zoals we de ontwikkeling van onze leerlingen willen stimuleren, zo willen we ook de ontwikkeling van onze professionals stimuleren. In onze organisatie leren niet alleen onze leerlingen elke dag, maar ook wijzelf. We zijn scholen waarin professionals werken en we zijn ons ervan bewust dat ‘leren’ niet alleen over onze leerlingen gaat, maar ook, en vooral, over onszelf en onze collega’s.
Daarom organiseren we het leren van elkaar in teams en tussen scholen onderling, stimuleren we individuele professionele ontwikkeling. We zijn ons bewust van het enorme potentieel aan kennis, kunde en vaardigheden in onze totale organisatie en dat potentieel willen we nog veel meer benutten. Dat is voor ons de meerwaarde van de samenwerking.

Onze scholen hebben de vrijheid om hun eigen onderwijskundig profiel in te vullen, passend bij de sociale en de lokale c.q. regionale omgeving van de school. Hierbij geldt het principe van erkende ongelijkheid waarbij ieders deskundigheid en kennis wordt gezien, erkend en ingezet. Tegelijkertijd verwachten we dat iedere school zich bewust is van haar plaats in het geheel van de scholengroep en daar een herkenbaar onderdeel van is. Het is de kunst om daarbij de balans te bewaken tussen wat nodig is voor de individuele school en wat nodig is voor het collectief van scholen.

Aannamebeleid-Stichting-Scholengroep-Holland

Meer informatie

Scholengroep Holland,
stichting openbaar primair onderwijs Secretariaat en bestuursbureau
Raadhuisplein 41
2914KM Nieuwerkerk aan den IJssel
T 0180 – 399 673
E info@scholengroepholland.nl
W www.scholengroepholland.nl