Klasbord

Via Klasbord houden we ouders op de hoogte van de activiteiten en het leerproces in de klas. De leerkracht bepaalt wie er toestemming krijgt tot Klasbord. Klasbord is er als app, maar er is ook een web-versie.